Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 3 Maja 12 a
28-400 Pińczów

Tel. centrala: (41) 246-22-01

Faks do Oddziału Administracyjnego: (41) 246-22-12

Faks do Wydziału Karnego: (41) 246-22-52

NIP: 662-181-85-10

REGON: 000322293-00068

 

Informacja

- dzień 4 maja 2018 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Pińczowie

- dzień 19 maja 2018 roku (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Pińczowie

 

Zmiany rachunków bankowych

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego dotyczący dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny). Od tej pory wpłat można dokonywać bezpośrednio na indywidualne rachunki przygotowane dla poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Pińczowie. Spis wszystkich aktualnych rachunków znajduje się w zakładce informacje –> konta bankowe.

 


INFORMACJA

Z dniem 6 października 2014 roku telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta, mieszczące  się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej  w Krakowie, przy ul. Farmaceutów 2, będzie udzielało informacji w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz przed Sądami Rejonowymi w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, pod nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),  lub  nr 12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku i udziela informacji: w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00.

 

Godziny pracy:

 

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Pińczowie:


- poniedziałek: 7:45 - 18:00

- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

 

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów:

poniedziałek: 7:45 – 18:00

wtorek – piątek:   7:45 – 15:45

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:00 – 18:00

wtorek – piątek:   8:00 – 15:45

 

Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Pińczowie:

 

poniedziałek-piątek:       7:45 – 15:45

 

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Pińczowie:

poniedziałek – piątek   9.00 - 12.00

Wpłaty w Kasie Sądu Rejonowego w Pińczowie są przyjmowane wyłącznie gotówką.

 

Właściwość miejscowa sądu:

Obejmuje miasto Pińczów oraz gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Michałów, Złota

 

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

 

,,NIEBIESKA  LINIA”

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, iż został uruchomiony telefon interwencyjno- informacyjny ,,Niebieska Linia” 801-12-00-02. Szczegóły dotyczące powyższego telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym  przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny  z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

 

 

800x600

Szkolenie biegłych sądowych

 

ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

 

22 marca 2016 roku, godz. 10.30, gmach Sądu Okręgowego Kielcach,
ul. Seminaryjska 12a, sala konferencyjna, IV piętro

 

Jednocześnie informujemy, iż wskazany

wcześniej termin (18 marca 2016 roku) jest nieaktualny

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4