Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 – 20 października 2017 r. w godzinach od 08.00 do 15.45 w ramach „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” w Sądzie Rejonowym w Pińczowie pracownicy będą udzielać chętnym osobom informacji na temat mediacji.

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” w Sądzie Rejonowym w Pińczowie

 

Lp.  Data Miejsce Organizator Działanie
1. 16- 20.10.2017 r.

Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 3 Maja 12 a, 28-400 Pińczów

Sąd Rejonowy
w Pińczowie

- propagowanie alternatywnych form rozstrzygania sporów,

- przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji  związanych
z postępowaniem mediacyjnym.

2. 16.10.2017 r.

Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 3 Maja 12 a, 28-400 Pińczów

pokój nr 19

Sąd Rejonowy
w Pińczowie
spotkanie z koordynatorem ds. mediacji Sądu Rejonowego
w Pińczowie oraz mediatorem.
3.

17-18.10.2017 r.

20.10.2017 r.

Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 3 Maja 12 a, 28-400 Pińczów

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

pokoje nr 13, 16

Sąd Rejonowy
w Pińczowie

Kuratorzy dla Dorosłych

- propagowanie alternatywnych form rozstrzygania sporów,

- przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji  związanych
z postępowaniem mediacyjnym.

4. 19.10.2017 r.

Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 3 Maja 12 a, 28-400 Pińczów

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

pokoje nr 14

Sąd Rejonowy
w Pińczowie

Kuratorzy Rodzinni

- propagowanie alternatywnych form rozstrzygania sporów,

- przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji  związanych
z postępowaniem mediacyjnym.